10EW 20EW 20EM 612EC 500WS 6kEC
三合一
气雾剂
多功能
手柄式喷雾剂
多功能
环保型气雾剂
环保型气雾剂
薰衣草香型
Lullaby d'Bug Q'Bug ShieldEden
 
倍奥® Eden
 
倍奥® Eden 安全技术说明书
倍奥® Eden 产品手册
 
 
室内外观赏植物及盆栽花卉专用
 
八合一:
  • 杀灭病毒
  • 杀灭真菌
  • 杀灭细菌
  • 驱虫功效
  • 杀卵功效
  • 杀灭幼虫
  • 改善土壤
  • 植物助长
   
目标害虫:
  蚂蚁、蚜虫、毛虫、飞虫、粉虱、蜘蛛、螨虫和蚊子。
   
独有的生物特性可有效预防和根除真菌及其它植物病害
   
宜于生态环境:
  100%纯天然植物提取精华
   
对人类、哺乳动物、蜜蜂、鸟类和蚯蚓非常安全
   
水性配方:
  不留印渍且不易燃
   
为植物创造一个良好健康的生长环境
   
强效的残留效应可防止再次感染